Теглене на кредит от чужбина

назаем кредит

Теглене на кредит с доход от чужбина

Добрата новина е, че банките улесняват получаването на кредит за българите в чужбина, които имат добри доходи. Ако работите в Англия, Германия, Италия или Испания например и искате да изпратите искане за кредит до банка в България, тогава най-вероятно ще трябва да преведете необходимите документи.Като цяло трябва да дойдете до България или да изпратите пълномощно, с което да упълномощите ваш представител. Българите, които работят в Европейския съюз, могат да получат заеми по-лесно.

Някои заеми за българите работещи в чужбина могат да изискват ипотека

Можем обаче да кажем, че има и по-нови кредити, към които тези изисквания вече не са необходими и само удостоверението за доход е достатъчно.

Българите, които искат да вземат пари на заем по този начин, трябва да докажат, че са жители на страна-членка на ЕС. По отношение на стажа на работното място обикновено се изисква доказателство, че работите за период минимум една година. Също така при банките кредитът обикновено се обвърза с гаранция за недвижим имот.

Някои банки предоставя кредити на хора с чуждестранен доход само ако има гарант, а при други, не е задължително.

Освен трудовия договор финансовите институции могат да поискат удостоверение за заплата, издадено от работодателя. Всеки отделен заемодател може да изиска различни документи или гаранции. С други думи, е доста трудно да се намери кредит за българите, работещи в чужбина, без допълнителни условия.

По-лесни условия от тези на банките могат да бъдат намерени само в офертите на небанковите финансови институции. При тях има малко по-голям интерес, на който трябва да обърнете внимание, ако решите да кандидатствате за небанков заем.

Предимството е, че при фирмите не се нуждаете от гаранции на ваши близки или недвижим имот.

Небанковите институции, които предлагат заеми на българи, работещи в чужбина, изискват само лична карта и доказателство за доход. Така всеки, който се нуждае от суми до 2500 евро за период до 24 месеца, трябва да знае, че може да получи заем, като декларира, че получава регулярен доход.