Спешен кредит с лошо ЦКР Ст. Загора

Търсите ли си спешен кредит с лошо ЦКР в град Стара Загора и региона?

Вижте всички изгодни решения за кредити за хора с лошо ЦКР от Стара Загора и района. Живеем във време, в което всички видове бизнес дела се извършват в онлайн среда. Кредитите също не правят изключение. Изберете кредитна компания с добър авторитет, която отпуска заеми на хора с лошо ЦКР и кандидатствайте изцяло онлайн.

Кредит от банка с лошо ЦКР – възможно ли е?

На практика много банки отпускат заеми на хора с просрочия. Всяка банка има своя собствена политика за достъп, тъй като има различни критерии за отчитане на риска, спрямо нередовните платци. Общият алгоритъм на банковите заеми за такива хора е просрочията да са до 30 календарни дни. В някои случаи лошите платци може да получат по-неизгодни условия или да им бъдат потърсени по-големи гаранции.

А ако банките ми отказват?

В допълнение към банките, хората, които искат заем и са в списъка на лошите платци в ЦКР, могат да използват заем от небанковите финансови институции. Добре е обаче да знаете, че много от тези институции извършват проверки в ЦКР, преди да отпуснат заем.

Ако сте били регистрирани в ЦКР с дълг, който по-късно сте платили изцяло, пак ще сте в неговата документация. ЦКР поддържа записите на нередовните платци в продължение на 5 години.

Ако вече имате заем в банкова или институция, можете да опитате да кандидатствате за рефинансиране или обединяване на задължения. Можете да направите това в същата или друга банка.

Какво трябва да знаете за съотношението „дълг-доход“?

Когато кандидатствате за заем, един от основните показатели при оценката на кредиторите е съотношението „дълг-доход“. То е известно и като коефициент DTI (от англ. debt-to-income ratio).

Въз основа на етиката, която спазват всички лицензирани финансови институции у нас и законовите предписания, лицата които искат да получат заем, могат да го направят, но вноските по него не трябва да са по-високи от 40-60% от нетния доход, когато кандидатствате за потребителски заем и от 60-65% при ипотечни кредити.

За определянето на показателя обикновено се взема под внимание общият размер на месечните плащания по всички задължения на потребителя, съпоставен с общия му месечен доход.

В сбора на задълженията влизат всички месечни вноски по дългове (ипотечни, потребителски и небанкови), кредитни карти, лизинги за автомобили или друга техника, стокови заеми и студентски кредити. В това салдо се включва наема, ако живеете под наем, но не се включват текущите разходи за храна, облекло, комунални услуги и данъци.

Ние сме онлайн платформа за сравнение на решения, сред които има и такива за хора с влошена кредитна история. Изберете идеалното решение за вас от списъка и кандидатствайте с бутона Заяви.